Projekt „Komplexní zateplení objektu PZKO Dr. Olszaka 136/4, Karviná-Fryštát“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14390, který naše organizace realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí a prostřednictvím kterého jsme získali podporu ve výši 781.146,- Kč, úspěšně pokračuje ve své hlavní realizační fázi, a sice zateplování obvodových stěn, výměna výplní a zateplení vodorovných konstrukcí. K dnešnímu dni byly provedeny tyto práce:

 

-          základy přístavby, základová deska, nosné obvodové zdivo, strop a atika

-          ležatá kanalizace přístavby vč. napojení na veřejnou kanalizaci

-          kompletní výměna starých oken za nová, vč. dodávky a osazení oken přístavby

-          provedeno zateplení stávajícího objektu a přístavby ve stádiu, nalepení izolantu vč. ukotvení

 

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací je květen 2014.

 

 

 


Budujemy Nowy Dom ....