Klub Seniora

Terminy spotkań Klubu Seniora: każda niedziela o godz. 10:30

 

Klub Seniora liczy obecnie 12 członków i spotykamy się każdą niedzielę o godzinie 10:30. Program naszego spotkania to dyskusje na tematy aktualne - polityka, sport, gospodarka, prace domowe, w ogrodzie itp.
Nie mamy monotematycznego programu i nie dublujemy Klubu Propozycji.
W ciągu roku spotykamy się z naszymi rodzinami z okazji smażenia jejecznicy, przy wykopkach (pieczenie stryków) i organizujemy spotkanie wigilijkowe.
W Naszym Domu PZKO, staramy się przekazywać młodszym członkom Koła nasze długoletnie doświadczenia w organizowaniu życia kulturalnego i społecznego.