Klub Propozycji

Prezes klubu: 

Terminy spotkań Klubu Propozycji: 

  

Tematy spotkań wybieramy według rocznic wybitnych osobowości Polski, Europy, świata. Klubowicze najchętniej wysłuchają sprawozdań podróżniczych i  wyczynów wspinaczek wysokogórskich, ale chętnie również przychodzą, by dowiedzieć się czegoś więcej o naszych rodzimych twórcach literatury czy kultury.
            Ostatnio najbardziej udanym Klubem z największą obecnością słuchaczy, było spotkanie na cześć Fryderyka Chopina w auli szkoły muzycznej we Frysztacie. To spotkanie można było nazwać Koncertem wychowywczym. Wielkimi brawami nagrodzono solistów fortepianowych : Wandę Miech, Adama Faranę, ale i słynnego na naszym terenie barytona Klemensa Słowioczka. Z prelekcji mgr. Danuty Ondruch dowiedziano się prawie że wszystkiego o F. Chopinie. Szkoda tylko, że tym spotkaniem nie zaiteresowała się bardziej nasza prasa.
            Klub ma przestój w maju i czerwcu, gdyż w naszym Kole odbywa się więcej akcji. Serdecznie Was do wzięcia udziału w KP zapraszamy. Anonse pojawiają się zawsze w Głosie Ludu. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Klubie tych, krórzy mają ciekawe zainteresowania i chcą się nimi z nami podzielić.

30.10. Klub Propozycji - Koncert z okazji setnej rocznicy urodzin muzyka i społecznika Pawła Kalety

 

Przypadająca w listopadzie setna rocznica urodzin trzynieckiego kompozytora i społecznika Pawła Kalety była okazją do przypomnienia go także w Karwinie. Poświęcono mu spotkanie w Klubie Propozycji Miejscowego Koła PZKO w Karwinie Frysztacie. Impreza odbyła się w ramach jubileuszu 65-lecia PZKO.
 
Info: Fotografie z imprezy znajdziesz w załączniku: Fotogaleria

19.6. 2012 Klub Propozycji - Spotkanie z Klemensem Słowioczkiem


23.2. 2010 Gustaw Morcinek, życiorys i jego twórczość.

 

W dniu 23.2.2010 w ramach Klubu Propozycji odbyło się spotkanie na temat: Gustaw Morcinek, życiorys i jego twórczość.

W skupieniu wysłuchaliśmy prelekcji pani mgr. Danuty Ondruch, która zaznajomiła nas z jego dzieciństwem, młodością, którą spędził w Karwinie, z jego krótką pracą na kopalni, wojennymi przeżyciami i jego twórczością.

Bardzo miłym akcentem była dla nas wizyta pani Aleksandry Raszka, której prababcia Joanna była siostrą Gustawa Morcinka. Pokazała nam zdjęcia, na których jest Gustaw Morcinek wraz ze swoją rodziną i blizkimi.

W dyskusji zabrzmiały głosy, które w pełni zgadzają się z nadaniem imienia Gustawa Morcinka naszemu Domowi PZKO.

 

Gustaw Morcinek – 1891-1963

Działalność GM w literaturze polskiej polega na tym, że był Ślązakiem, więc pisał o Śląsku, ale zaszedł dalej niż Kubisz, Miarka i Stalmach, bo oni pisali dla Śląska a Gustaw Morcinek pisał o Śląsku dla Polski a o Polsce dla Śląska – i to jest jego największa zasługa !!!

 

 

 E-mail Prof. Dr Hab. Karola Daniela Kadłubca w sprawie nadania imienia G. Morcinka Naszemu Domowi PZKO.

 

Szanowni Państwo, nadanie imienia Gustawa Morcinka Waszemu Domowi PZKO jest decyzją absolutnie słuszną. Dlaczego? Napiszę w punktach

1) G. Morcinek urodzioł się w Karwinie i zawsze się do tego przyznawa.

2)Jest najbadrziej znanym pisarzem śląskim (cieszyńskim) w Polsce, wszedł na stałe do podręczników  historii literatury polskiej.

3) Nikt jak on rozsławił Śląsk, w tym i Zaolzie, z jego górnikami, kopalniami i realiami w nich panującymi.

4) Spopularyzował dzieje, przyrodę, krajobrazy, kulturę i ludzi Ziemi Cieszyńskiej, w tym opowiadania ludowe wraz z gwarą.  Opowiedziane przez niego bajki, podania, wierzenia cieszyńskie po dziś są czytane, bowiem napisane są dowipnie i pięknie. Nikt tego tak nie zrobił. Na dodatek umiejętnie wykorzystał do tego mowę ludu cieszyńskiego.

 To, w moim przekonaniu, najważniejsze argumenty ZA.

Pozdrawiam pięknie

                                        D.Kadłubiec

26.1. 2010 Janusz Gaudyn - aforysta i piewca ziemi śląskiej.

 

            Klub propozycji na temat Janusza Gaudyna – poety i fraszkopisarza z 26 stycznia należał do udanych. Przybyło wielu zainteresowanych. Byli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Medycznego w RC w osobach J.Słowika z żoną, B. Chwajoła, była i dr. D.Chwajoł za ZG PZKO, byli koledzy po piórze, ing. P.Horzyk ii. Śpiewała solistka Filharmonii w Pradze p. Grażyna Wilk – Biernot, a uczennice gimnazjum czytały jego wiersze. Przedstawiono najważniejsze tematy w twórczości poety, którymi były :

1.      ukochanie ziemi śląskiej

2.      ukochanie jego ludu

3.      przanależność naszej ziemi do Macierzy

Był wybitnym społecznikiem, wielkim patriotą poświęcającym się dla wielu. Pani mgr Danuta Ondruch starała się podkreślić w jego osobowości to o czym się nie pisze, a to jego szlachetne i dobre serce. Nie zgadzał się z zakłamaną komunistyczną rzeczywistością i krytykując ją stał się dla systemu niebezpiecznym. Na jego pogrzebie w 1984 r. we Frysztacie można było usłyszeć zdania : „Jeżeli Janusz nie wytrzymał, to kto z nas ma wytrzymać„.

 

Twórczość :

-------------------

Debiutuje w 14 latach wierszami w czasopismach szkolnych, w 1961 drukuje fraszki na łamach Zwrotu, Głosu Ludu i Kalendarza Śląskiego, w 1964 wydaje antologię  

„Mrowisko“ (epitafia) i utwory satyryczne pisane prozą, w 1967 „Fraszki i kraszeczki“, w 1969 „Zdania“ (aforyzmy) i „Duet“ : tomik wierszy razem z G. Palowskim, w l. 70-tych otrzymuje nagrody w konkursach jednego wiersza, w 1980 „List poemat lirycznych“, „ My“ liryki antywojenne, w 1981 „Nasz Śląsk“, w 1983 „129 fraszek“, a 1985 „Tobie ziemio“ wydała grupa literacka 63 pośmiertnie z jego wierszy.