Informacje o nas

 

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Karwinie Frysztacie jest organizacją społeczną.
W swoim szeregu zrzesza działaczy, aktywistów i sympatyków Kultury Polskiej, zamieszkałych w Republice Czeskiej.
Jego członkowie działają na polu kulturalnym i politycznym dla zachowania tradycji swoich przodków i dla zachowania Polskości na terenie Śląska Cieszyńskiego.

  Historia MK PZKO Karwina Frysztat 

 

MK PZKO Karwina Frysztat  zostało założone 22 XI 1947 r. Na jego czele stanął Jerzy Rusnok, który wszedł również w skład komitetu założycielskiego. Najdłużej, bo 12 lat piastował funkcję prezesa Władysław Pasz. Dalszymi prezesami Koła byli Antoni Twardzik, Józef Kunc, Teofil Gattnar, Rudolf Schwarz, Leopold Wałoszek,Henryk Twardzik, Stanisław Kondziołka, Władysław Pierchała, Helena Wierzgoń, Danuta Ondruch. Obecnie prezesem koła jest MUDr Janusz Wałoszek.
W pierwszym okresie działalność była prowadzona w Polskim Domu Katolickim. W 1968 r. obiekt przejęła kopalnia ČSA i zmieniła jego nazwę na „Dom Przajaźni“.
Koło otrzymało lokal zastępczy w drewnianym baraku przy polskim przedszkolu.
Wysiłkiem działaczy MK PZKO Karwina Frysztat zbudowano nowy Dom PZKO, który otwarto 12 XII 1976 r.
Chór męski „Hejnał“ rozpoczął swoją pracę w 1947 r. pod batutą Karola Gąsiora i Franciszka Chowańca.  W 1964 r. połączył się z chórem męskim „Echo“ z Karwiny II, tworząc chór „Hejnał – Echo“. Zespół ponad 30. lat prowadził inż. Józef Foltyn. Chór męski „Hejnał-Echo“ działa do dnia dzisiejszego pod kierownictwem mgr Andrzeja Szyi.  Występuje na różnych imprezach i konkursach na naszym terenie i w Polsce.
Na trwałe zapisał się w pamięci chór mieszany „Olza“ (zał. 1947 r.). W 1958 r. chór „Olza“ połączył się z chórem mieszanym z Karwiny Nowego Miasta, tworząc chór „Przyjaźń“ . Zespół prowadził p. Józef Wierzgoń. Niestety chór „Przyjaźń“ w  2009 r. ukończył działalność.
Od 1954 roku pracował w Kole chór żeński Kalina (1954 – 1956). Chór żeński „Kalina“ obnowił swą działalność w 1981 r. pod kierownictwem p. Otokara Winklera. Zespół ćwiczy i koncertuje do dnia dzisiejszego.
Pracowały też zespoły śpiewacze – trio żeńskie, kwartet męski oraz „Wesoła Siódemka“, która śpiewała, grała i rozweselała swoimi dowcipami.
W Kole działał zespół taneczny ( 1949 – 1960 ) pod kierownictwem Wandy Gąsiorowej, specjalizujący się w narodowych tańcach polskich i tańcach cieszyńskich ( zespół wszedł w skład ZPiT Górnik ).
Panie we Frysztacie zaczęły pracować wspólnie w pierwszych latach powojennych. Szyły kostiumy do przedstawień szkolnych, piekły ciastka i gotowały posiłki na imprezy Koła. W 1968 r. padła propozycja nazwania tej działalności Klubem Kobiet, który działa niezawodnie do dnia dzisiejszego.
Na specjalne wyróżnienie zasługuje Klub Propozycji powstały w 1973 r. a będący kontynuacją kółka dyskusyjnego powstałego w 1955 r. Kierownikami wówczas byli: Jan Krucina, Jerzy Rusnok i Leopold Wałoszek. Obecnie prezesem Klubu Propozycji jest mgr Danuta Ondruch.
W latach 1970-80.tych aktywnie  działał Klub Młodych, który organizował zabawy taneczne , imprezy sportowe i kulturalne. Gośćmi w Klubie Młodych byli Maryla Rodowicz i zespół muzyczny 2+1. W KM w tych czasach aktywnie działali Tadeusz Kondziołka, Leszek Jurczyk, Mieczysław Zuczek i wielu innych.  
Dobrą wiadomością jest, że w tym roku Klub Młodych próbuje wznowić swą działalność. W interesie nas wszystkich jest , żeby w naszym Kole, Klub Młodych pracował regularnie, żeby z młodych aktywistów wyrośli nam nowi działacze MK PZKO Karwina Frysztat.
 
Dalszym Klubem Koła jest „Klub Seniora“, który powstał w 1993 r. Seniorzy spotykają się regularnie w każdą niedzielę.
Najmłodszymi Klubami są Kluby Sportowca i Średniaka, które zaczęły działać w 2009 r.
Od 2010 roku Kluby Średniaka i Klub Młodych wspólnie rozpoczęły organizację nowej , sztandarowej imprezy - festiwalu zespołów rockowych Dolański Gróm. Dotychczas festiwal gościł między innymi gwiazdy polskiej , czeskiej i słowackiej muzyki rockowej: Harlem, Citron, Lombard, Blue Efect, Katarína Knechtová, Bajm, Škwor, Wohnout , Kobranocka, Odział Zamknięty, T.Love, Chinaski, Perfect, TSA , Oberschlesien , Dżem , FEEL , Kryštof , Organek , Lady Pank , David Koller , Ray Wilson , IRA , Paľo Habera a Team ...
Oprócz tradycyjnych imprez pezetkaowskich we Frysztacie – bal reprezentacyjny, Dzień Matki, spotkanie przy choince, zabawa młodzieżowa, przebiegają „Spotkania pod sosną“.
Od 1952 r. rokrocznie grupa turystów wyjeżdza na wycieczki krajoznawcze.