Strona gospodarza Domu PZKO Karwina Frysztat

 

Gospodarz Domu Polskiego MK PZKO Karwina Frysztat

 

Informujemy , że do odwołania Dom Polski jest nie do wynajęcia.

 

Informujeme , že do odvolání pozastavujeme pronájem Domu Polskiego.

 
 

 

Obowiązki gospodarza

 - otwieranie i zamykanie Domu PZKO
- odpowiada za zamknięcie okien, drzwi, za porządek w Domu i około Domu PZKO
- ewidencja i pożyczanie sprzętu kuchennego
- dopełnia potrzeby higieniczne
- zimą odśnieżanie, latem organizuje koszenie trawy
- załatwia - pranie i prasowanie obrusów, i ścierek
- przygotowanie dużej i małej sali do imprez PZKO i imprez komercyjnych
- włączanie i wyłączanie ogrzewania centralnego
- prowadzenie ewidencji o zużyciu gazu, prądu i wody
- inkasuje wynajmy według aktualnego cenniku
- zgłasza ustereki komisji technicznej
- każdą nieobecność konsultuje z przewodniczącym koła PZKO
- kontroluje sprzątanie osoby powierzonej, podaje jej informacje o terminach sprzątania
- współpracuje z osobą powierzoną i ewiduje wszystkie imprezy w Domu Pzko
- ewiduje pocztę – zapisuje do książki i przekazuje odpowiednim osobom
 
  Zarząd PZKO Karwina - Frysztat