Warunki wynajmu Domu PZKO w Karwinie Frysztacie.Podmínky pronájmu sálů v Domě PZKO v Karviné Fryštátě.

 1. Za bezpieczeństwo i porządek jest odpowiedzialy organizator imrezy.
  Za bezpečnost a pořádek zodpovídá pořadatel akce.
 2. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za uporządkowanie wypożyczonych lokali.
  Pořadatel akce zodpovídá za úklid pronajatých prostor.
 3. Organizator jest zobowiązany pokryć ewentulane szkody spowodowane na budynku lub jego wyposażeniu.
  Pořadatel akce je povinen uhradit případné škody vzniklé na budově a vybavení.
 4. Organizator imprezy zgadza się z proponowanymi cenami umownymi.
  Pořadatel akce souhlasí s uvedenými smluvními cenami.
 5. Ceny umowne zostały uchwalone przez zarząd MK PZKO Karwina Frysztat.
  Smluvní ceny schválil výbor MS PZKO Karviná Fryštát.
 6. Organizator odpowiada za dotrzymanie „ciszy nocnej“ według ustawy obowiazujacej na terenie miasta Karwiny.
  Pořadatetel akce je zodpovědný za dodržení nočního klidu a všech ostatních povinností vyplývajících z vyhlášek platných na území města Karviné.

Kontakt do rezerwacji wynajmu lokali MK PZKO KARWINA FRYSZTAT

Kontakt k rezervací pronájmu objektů MS PZKO KARVINÁ FRYŠTÁT

Kondziołka Kazimierz   tel. 702 840 623

e-mail: kaz.kon@seznam.cz

 


Cennik wynajmu lokali Domu PZKO Karwina Frysztat.
Ceník pronájmu sálů v Domě PZKO Karviná Fryštátě.

Cennik wynajmu Domu PZKO Karwina Frysztat - cena umowna.

Ceník pronájmu Domu PZKO Karviná Fryštát - smluvní cena.