Chór męski Hejnał-Echo

Dyrygent:  Szyja Andrzej,mgr
Kierownik chóru:  Raszyk Janusz,inż.
Próba chóru Hejnał-Echo - każda środa  godz. 16:00 - 20:00
 

  

Chór męski „Hejnał-Echo“ powstał połączeniem dwu chórów :  karwińskiego „Echa“ (powstałego w 1920 r.) i frysztackiego „Hejnału“ (1947). Do zjednoczenia doszło w 1964 roku.
Chór „ Hejnał-Echo“ uczestniczył w konkursach i przeglądach chórów organizowanych przez Zrzeszenie Śpiewaczo – Muzyczne ZG PZKO.
Dwa razy reprezentował - na IV (1979r.) i VI (1985r.) Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. Jest laureatem konkursu „O Kaganek Gwarków“ w Tarnowskich Górach. Koncertował na Zamku Pszczyńskim, Otmuchowie ( „Lato Kwiatów“ ) w Nysie,Grodkowie, w Rudach, Katowicach („Trojok Śląski“ ), w Raciborzu, Jastrzębiu – Zdroju ( Festiwal Chórów im. ks. Anzelma Skrobola ).
Za swoją działalność otrzymał odznaczenia PZKO wszystkich stopni oraz „Złotą Odznakę z Laurem“ Polskiego Związku Chórów i Orkiestr , jak również wiele medali i dyplomów krajowych.
Ponad trzydzieści  lat chór występował pod batutą inż. Józefa Foltyna . Po nim chór prowadzili dyrygenci : mgr Zbigniew Niemczyk , mgr Adam Szczygielski, mgr Halina Kraina, mgr Jadwiga Karolczyk a obecnie dyrygenturę objął mgr Andrzej Szyja.
Na licznych występach chóru „Hejnał – Echo“ z zespołem występuje jako akompaniatorka pani Wanda Miech.
Repertuar chóru tworzą pieśni ludowe, artystyczne i sakralne.
W najlepszych czasach w zespole śpiewało ponad 50 chórzystów, a obecnie chór liczy 25 członków.
W  październiku 2010 chór obchodził  jubileusz  45-lecia połączenia  chórów „Echa“  i „Hejnału“, i 90. lat od powstania chóru „Echo“.
Głosząc  hasło : „ Naród, który śpiewa nie ginie“ zapraszamy wszystkich chętnych by poszerzyli nasze szeregi , aby utrzymać na naszym terenie Polską Pieśń, taką która by porywała nasze serca.
To nasze główne zadanie.

6 listopada 2021 HEJNAŁ-ECHO JUBILEUSZ 100+1


7 listopada 2015 Jubileusz chóru HEJNAŁ - ECHO


Fotogaleria chóru Hejnał-Echo

/album/fotogalerie%3a%20chor%20hejna%c5%82-echo/tablo-echo-jpg/

—————

/album/fotogalerie%3a%20chor%20hejna%c5%82-echo/sejmout0002-jpg/

—————

/album/fotogalerie%3a%20chor%20hejna%c5%82-echo/sejmout0003-jpg/

—————

/album/fotogalerie%3a%20chor%20hejna%c5%82-echo/sejmout0004-jpg/

—————

—————