Kalendarz wydarzeń 2023

 - drugi wtorek w miesiącu  -  godz. 16:00 Klub Kobiet
 - każda środa  -  godz. 16:00 Chór Hejnał - Echo
 - każdy czwartek  -  godz. 19:00 Teatrzyk Bez Kurtyny
 - każdy piątek  -  godz. 17:00 Klub Młodych, Klub Średniaka, Klub Sportowca
 - każda niedziela  -  godz. 10:00 Klub Seniora