Dnia 4 grudnia 2013, członek Zarządu MK PZKO Leszek Koch był gościem Komisji Sejmu do Spraw Polonii i Polaków poza granicami Polski w Warszawie

2013-12-05 16:49

 

Dnia 4 grudnia 2013, członek Zarządu MK PZKO Leszek Koch był gościem Komisji Sejmu do Spraw Polonii i Polaków poza granicami Polski w Warszawie. Omawiano pomoc dla całego Zaolzia a głównie pomoc finansową. Posiedzenie Komisji nawiązywało na sierpniową wizytę Posłów do Sejmu na Zaolziu. To już drugie spotkanie w Warszawie na wysokim szczeblu, które by miało wkrótce zaowocować.


 

na zdjęciu z lewej : Józef Szymeczek, Prezes Rady Polonii Swiata Jan Cytowski, Poseł do Sejmu Piotr Pyzik i Leszek Koch


 


 

 

 

—————

Powrót