Komunikat dla członków MK PZKO Karwina Frysztat.

2010-01-02 11:52
 
Dla możliwości rozsyłania komunikatów i ogłoszeń za pomocy poczty elektronicznej prosimy zainteresowanych o nadsyłanie Państwa adresów e-mailowych z równoczesną aprobacją do odbioru naszych komunikatów.
Prosimy o zasyłanie na nasz adres: pzko.karwina-frysztat@seznam.cz

—————

Powrót