Wizyta Wiceprezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w naszym Domu PZKO

2014-10-11 20:06

Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski, zobaczył w sobotę na Zaolziu dwie duże inwestycje, które rosną dzięki wsparciu państwa polskiego – Dom PZKO w Karwinie-Frysztacie oraz polskie przedszkole w Gnojniku.

—————

Powrót