23.2.2010 Klub Propozycji: Gustaw Morcinek, życiorys i jego twórczość.

23.2.2010 Klub Propozycji: Gustaw Morcinek, życiorys i jego twórczość.

W dniu 23.2.2010 w ramach Klubu Propozycji odbyło się spotkanie na temat: Gustaw Morcinek, życiorys i jego twórczość.

W skupieniu wysłuchaliśmy prelekcji pani mgr. Danuty Ondruch, która zaznajomiła nas z jego dzieciństwem, młodością, którą spędził w Karwinie, z jego krótką pracą na kopalni, wojennymi przeżyciami i jego twórczością.

Bardzo miłym akcentem była dla nas wizyta pani Aleksandry Raszka, której prababcia Joanna była siostrą Gustawa Morcinka. Pokazała nam zdjęcia, na których jest Gustaw Morcinek wraz ze swoją rodziną i blizkimi.

W dyskusji zabrzmiały głosy, które w pełni zgadzają się z nadaniem imienia Gustawa Morcinka naszemu Domowi PZKO.   

 

Gustaw Morcinek – 1891-1963

Działalność GM w literaturze polskiej polega na tym, że był Ślązakiem, więc pisał o Śląsku, ale zaszedł dalej niż Kubisz, Miarka i Stalmach, bo oni pisali dla Śląska a Gustaw Morcinek pisał o Śląsku dla Polski a o Polsce dla Śląska – i to jest jego największa zasługa !!!