GRÓM ROCKfest 2015

GRÓM ROCKfest 2015

GRÓM ROCKfest 2015

 
 

2 maja 2015 odbył się koncert charytatywny zespołu T.LOVE.

Zespół postanowił przekazać swoje honorarium na rzecz remontu Domu PZKO.

Parterami koncertu byli MS KRAJ , Konsulat Generalny RP w Ostrawie i ZG PZKO.

 

Przed samym koncertem, odbyła się w Domu MK PZKO Karwina Frysztat konferencja prasowa z  zespołem T-LOVE
  

www.grom.cz