Dziękujemy za kupno cegiełki:

Dziękujemy za kupno cegiełki:

 Adam Gałuszka i Leszek Koch (250 Kč) ; Feliks Rudnik ; Czesława Rudnik ; Dawid Běhan ; Maria Běhan ; Halina i Józek Ligocki ; Janina i Eugeniusz Matuszyński ; Maria Zeisberger ; Michal Milerski (100 Kč) ; Michał Kadłubiec (100Kč) ; Basia i Tadek Smugała (400Kč) ; Tadeusz Czerny ; Urszula Walica ; Zuzanna Kondziołka ; Klub Seniora MK PZKO Karwina Frysztat ; Jadwiga i Józef Chyrowski (400Kč) ; Stanisław Mokrosz ; Erwin Mokrosz ; Tadeusz Kozieł ; Halina Janas ; p. Noremberczyk (100 Kč) ; Tomáš Gallik (100Kč) ; Henryk Kubienka