Wycieczka do Wilna

Wycieczka do Wilna

WILNO 2017 - ŚLADAMI WIESZCZA

ŚLADAMI WIESZCZA

W piątek 28 kwietnia 2017 wyruszyli członkowie, sympatycy i przyjaciele Klubu Średniaka na wycieczkę śladami wieszcza Adama Mickiewicza do Wilna. Nasza baza główna czyli zakwaterowanie mieściło się w Domu Polskim – Pan Tadeusz. W ciągu trzech dni zwiedziliśmy m. in. Ostrą Bramę, barokowy kościół św. Piotra i Pawła, Cerkiew Świętego Ducha, Zamek Wielkich Książąt Litewskich, Muzeum Adama Mickiewicza, zamek na jeziorze Galve v Trokach, miasto Kowno gdzie Mickiewicz uczył w świeckiej szkole podstawowej, oraz zabytkowy cmentarz na Rossie, który wywarł na nas duże wrażenie. Spoczywają na nim profesorowie, artyści, literaci oraz inni zasłużeni obywatele Wilna. Na Rossie znajduje się grób matki Józefa Piłsudskiego z sercem Marszałka złożonym u stóp, jak również groby żołnierzy polskich poległych w walkach o Wilno.

To wszystko było możliwe dzięku staraniom naszych niezawodnych kolegów Romka Szarowskiego i Zbyszka Mikesza.