Zarząd MK PZKO Karwina Frysztat

 

Prezes koła :                 

Wałoszek Janusz, mudr   tel.603 885 933

                                 e-mail: janusz.waloszek@centrum.cz

Zastępca prezesa :       

Szarowski Roman  tel.776 582 451

                                  e-mail: rszarowski@seznam.cz

                                                                       

Członkowie zarządu : 

 

Kondziołka Kazimierz - gospodarz , tel.702 840 623

                                   e-mail: kaz.kon@seznam.cz

Buchta Karin inż.   - zastępca skarbnika, sekretarz 

Koch Leszek, inż. - manager - projekty, granty, dotacje 

Tarjan Halina, inż. - asystent managera, sprawy społeczne 

Pieczka Janina - protokolant                                 

Běhan Maria - kierownik rejonowych

Zemene Bogdan - propagacja 

Matuszyński Marek, mgr - łączność z mediami

Pilat Anna - członek zarządu  

Tomasz Franek - prezes Klubu Młodych

Koch Patrik - członek zarządu

Pieczka Marian, inż. - członek zarządu

Gałuszka Adam, dis.  - członek Komisji Technicznej

Gazur Daria, mgr - skarbnik 

Pieczka Bogdan, inż.  - członek zarządu

Filuś Roman , dis. - członek zarządu

Szyja Andrzej, mgr - dyrygent chóru męskiego Hejnał - Echo

Lotter Ewa, mgr - członek zarządu

Chudik Halina, inż. - członek zarządu

 

Komisja rewizyjna:      

Fierla Janina,mgr  -  szef komisji rewizyjnej

Badošek Zofia  -  członek komisj

Folwarczny Dariusz,inż. - członek komisji